(poniedziałek, 05.05.2008 14:14) Przygotuj artykuł do wydruku

Burmistrze Ryk w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zaprasza Przedsiębiorców z terenu Gminy Ryki do wzięcia udziału w kolejnej XI edycji Ogólnopolskiego Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" - Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości. Bliższych informacji o warunkach przystąpienia do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, tel. (081) 8657141 lub na stronie internetowej www.fairplay.pl.
W związku z ustalonym terminem przystąpienia do programu deklaracje uczestnictwa należy złożyć do organizatora w terminie do 31 maja 2008r.