ryki.pl - Serwis Internetowy Urzedu Miejskiego w Rykach
Strona gwna Miasto i gmina Edukacja Przedszkola angielski rosyjski
 

Samorzdowe Przedszkole Nr 2 im. M Kownackiej
z grupami integracyjnymi w Rykach
Ryki u. ytnia 28a

tel: (081) 865-23-43
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
internet: przedszkole.ryki.pl
dyrektor: mgr Anna Kawka
spoeczny zastpca: Boena Kuchnio

Krtki opis placwki

Samorzdowe Przedszkole Nr 2 swe podwoje otworzyo 10.10.1978r. Budynek po gruntownym remoncie roku 2008r, zyska na wygadzie. Wymieniono stolark drzwiow, okienn, centralne ogrzewanie, wyremontowano dach, docieplono ciany i pooono elewacj w ciepych pomaraczowych odcieniach. Przyjazny wygld przedszkola uzupenia podjazd dla niepenosprawnych, wykonany zgodnie z obowizujcymi przepisami. Przestronne sale wyposaone w nowe, kolorowe meble oraz komputer do uytku grupy, z oprogramowaniem i klikami dla danego oddziau.
Budynek otoczony jest dwupoziomowym placem zabaw penym drzew i zieleni.
Pierwszym dyrektorem przedszkola bya Leokadia Kuty, kolejnym Danuta Prokop. Od 1992 r funkcj t sprawuje powoana w drodze konkursu mgr Anna Kawka.
Do przedszkola uczszcza 120 dzieci, ktre umieszczone s w 5 grupach wiekowych. W roku 1998 placwce nadano imi Marii Kownackiej. W tym take roku rozpocza swoj dziaalno grupa integracyjna stworzona z powodu potrzeb rodowiska Obecnie dziaaj w przedszkolu trzy takie grupy. Uczszczaj do nich dzieci zdrowe i niepenosprawne w iloci 15 dzieci zdrowych + 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie ksztacenia specjalnego z PPP. Wrd wychowankw znajduj si dzieci z autyzmem, poraeniem mzgowym, upoledzeniem umysowym, Zespoem Dona, przewlekle chore. Dbamy o nie poprzez zatrudnianie fachowej kadry pedagogicznej oraz specjalistw- pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, rehabilitanta i pielgniarki.
Dodatkowo opracowujemy programy pracy indywidualnej i rewalidacji dla dzieci z orzeczeniami i zdolnych. Zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, ktrzy dodatkowo doksztacili si w kierunku pedagogiki specjalnej i terapeutycznej. W grupach integracyjnych dodatkowo zatrudniony jest nauczyciel wspomagajcy. Kadra ustawicznie doksztaca si w kierunkach podyktowanych mierzeniem jakoci pracy placwki.
Cae przedszkole jest wesoe, kolorowe i ju z tradycjami.

Koa zainteresowa

Dbajc o potrzeby dzieci w przedszkolu, prowadzimy atrakcyjne zajcia nowatorskimi metodami. Na potrzeby dzieci opracowano wiele programw autorskich -integracyjny, zdrowotny, przeciwdziaania agresji, dziedzictwa kulturowego, bezpieczestwa, dla dzieci leworcznych, muzyczny, plastyczny.. Dodatkowo dzieci korzystaj z nauki jzyka angielskiego, religii, rytmiki i taca ludowego. W grupach prowadzone s zajcia logopedyczne, wyrwnawcze oraz wiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Kady oddzia wprowadzi spotkania popoudniowe dla rodzicw i dzieci- s one w formie warsztatw plastycznych, muzycznych, zabaw okolicznociowych, ognisk, festynw. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludmi, Nasze przedszkolaki uczestnicz we wszystkich oferowanych konkursach i akcjach charytatywnych. Mona nas obejrze podczas konkursw piosenki, recytatorskim, koldniczym, szopek, ?Pom dzieciom przetrwa zim?, ?Orkiestrze witecznej pomocy?, Dniu niepenoprawnoci, prezentacjach itp.

Najwiksze osigniecia placwki

 1. Przedszkole posiada powiatowy i wojewdzki certyfikat placwki promujcej zdrowie. Nadal realizujemy rozlege treci dotyczce zdrowia.
 2. Szerzymy ide integracji min. poprzez organizacj imprezy dla spoecznoci nie tylko lokalnej - ?Dzie Godnoci- integracja u Marysi Kownackiej?
 3. Nasi wychowankowie otrzymuj nagrody i wyrnienia we wszystkich oferowanych konkursach.
 4. W przedszkolu dziaa ?Mae Towarzystwo Przyjaci Ryk? zrzeszajce chtne dzieci. Poznaj one histori i zabytki Ryk, ucz si lubelskich tacw ludowych, prezentuj je na wielu uroczystociach na terenie Ryk i naszej gminy.
 5. W przedszkolu dziaa grupa wsparcia dla rodzicw dzieci niepenosprawnych.
 6. Wydajemy dla rodzicw gazetk- ?Supeek?. Treci dotycz dziaalnoci przedszkola, znale tam mona zabawy, krzywki i konkursy dla caej rodziny.
 7. Posiadamy komputer w kadej grupie wiekowej i u specjalistw, aktualizujemy stron internetow przedszkola.

Podzikowania

Przedszkole dziaa dziki dobrej woli i zrozumieniu wielu osb i instytucji. Corocznie otrzymujemy:

 • zabawki, meble, dywany, telewizory, magnetofony, DVD, komputery, pomoce dydaktyczne, ksiki, krzewy ozdobne, art spoywcze, choinki i pieniki
 • zakupujemy po korzystnej cenie meble, dywany, prezenty dla dzieci itp
 • wiele prac wykonywanych jest w czynie spoecznym przez rodzicw i przyjaci przedszkola ? malowanie sprztw na placu przedszkola, naprawa i konserwacja sieci komputerowej, naprawa zabawek i sprztw w grupach
 • rodzice naszych dzieci wspieraj nas na kadym polu , w tym ? tacz , recytuj i wystpuj nie tylko dla swoich dzieci a ku chwale przedszkola

Wszystkim przyjacioom przedszkola skadamy gboki ukon ? dzikujemy bardzo Wam wszystkim za wielkie serce i wsparcie.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Urząd Miejski w Rykach 1998 - 2018
[counter]